Lene Braateng

Behandler

Lene er utdannet spesial sykepleier i psykiatri og pedagogikk med spesialisering på kobling mellom sinn, emosjoner og kropp, og arbeider med IKYA bodywork som behandlingsform. En fysisk behandling på benk som kan hjelpe deg som opplever stress, utbrenthet og en følelse av at livet ikke er der det skal være.

Formålet med Lenes behandling er å koble tanker, følelser, kropp og handlinger, så de ulike delene av deg blir mer samkjørte. Det gir en opplevelse av å være hel og at du er én og samme person i de ulike arenaene i livet ditt. Da er det lettere å være klar over hvem du er og hva du vil.

Som behandler er hennes største drivkraft kjærligheten for å få andre til å gripe livene sine og få fram alle potensialene sine. Viktigheten av at du skal få mest mulig ut av livet ditt, noe som også har vært en stor del av hennes egen reise, hvor selvutviklingen og det å gå forbi egne begrensninger har vært å utfordre seg selv blant annet gjennom ekstremsport, som fallskjermhopping og klatring.

Hun ser på det som viktig å avmystifisere det å jobbe med seg selv; og hennes styrke er å gjøre det jordnært og tilgjengelig for «vanlige» mennesker.

Å leve i dag, er komplisert, og vi skal være i mange rom samtidig. Den personen vi er på jobb, privat, i (par)forhold og som forelder er ulike versjoner av oss som ofte ikke er samkjørte. Det gjør det vanskelig å være tilstede både i seg selv og i livet, som igjen kan være grobunn for stress, utbrenthet og en følelse av at livet ikke er der det skal være.